Dokumenty

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania

WYEKSPONUJ SIĘ ALBO ZGIŃ

Business Case Coty Inc.

Pobierz Business Case dotyczący projektu Coty Inc., który prezentowaliśmy podczas wspólnego wystąpienia na Retail Summit.

Retail Summit 2017

Pobierz

2 MB

KONTROLA EKSPOZYCJI

Business Case Coty Inc.

Zobacz w detalach jakie wyzwania w obszarze egzekucji standardów ekspozycyjnych i dystrybucyjnych napotkał nasz partner. Zapoznaj się z rekomendacją Coty, jak wdrażali PRO.Display w swojej organizacji.

Pharma Sales Excellence 2017

Pobierz

4 MB

CHCESZ WZROSTÓW, PAMIĘTAJ O EKSPOZYCJI - cz. I

Business Case Mars

Zobacz jakimi najlepszymi praktykami, dzieli się Dyrektor Mars z uczestnikami Retail Summit, w zakresie wykorzystania PRO.Display. Zapoznaj się z business case’m mówiącym ile rzeczywistości jest w raportach deklaratywnych.

Retail Summit 2018

Pobierz

3 MB

CHCESZ WZROSTÓW, PAMIĘTAJ O EKSPOZYCJI - cz. II

Business Case Sandoz

Zobacz jakimi najlepszymi praktykami, dzieli się Dyrektor Sandoz uczestnikami Retail Summit, w zakresie wykorzystania PRO.Display. Zapoznaj się z business case’m mówiącym ile rzeczywistości jest w raportach deklaratywnych.

Retail Summit 2018

Pobierz

3 MB

CZY NAPRAWDĘ TAK WIELE WIESZ O SOBIE?

Business Case 
„Badanie KPI”

Badanie Syndykatowe z użyciem PRO.Display

Pobierz Business Case dotyczący badania kluczowych parametrów wykonane w kanałach nowoczesnym i tradycyjnym.

Zobacz jak wiele można się dowiedzieć na temat kluczowych dla producenta obszarów podczas obiektywnego, doskonale udokumentowanego badania.

Pobierz

1 MB

UFAĆ ZNACZY KONTROLOWAĆ

Business Case
„Weryfikacja ustaleń z sieciami”

Badanie Syndykatowe z użyciem PRO.Display

Pobierz Business Case dotyczący badania dostępności produktów wykonanego w 11 sieciach handlowych.

Zobacz jak obiektywne doskonale udokumentowane badanie weryfikuje ustalenia kontraktowe z sieciami często obalając stereotypy ich dotyczące.

Pobierz

1 MB

GDZIE SĄ NASZE PIENIĄDZE?

Business Case
„Inwentaryzacja lodówek i cenniejszych stojaków ekspozycyjnych”

Badanie Syndykatowe z użyciem PRO.Display

Pobierz Business Case dotyczący badania wykorzystania przez klientów powierzonego im majątku trwałego.

Dowiedz się w jaki sposób efektywnie wykorzystywać budżet przeznaczony na trwałe i cenne materiały ekspozycyjne oraz jak łatwo je utracić.

Pobierz

1 MB
go-top